DAMR MigratieBlog

Vanwege de huidige situatie omtrent covid-19 heeft het DAMR bestuur besloten tot nader bericht de MigratieBlog stop te zetten. Excuses voor enig ongemak.

Due to the current situation regarding covid-19, the DAMR board decided to temporarily suspend the MigrationBlog until further notice. Apologies for any inconveniences.

 

----------------------------

Wil jij migratieonderzoek communiceren naar een breder publiek, buiten de wetenschap? DAMR is op zoek naar bijdragen voor de nieuwe DAMR MigratieBlog. De DAMR MigratieBlog tracht migratieonderzoek bereikbaar te maken voor een breed publiek.

Er wordt voortdurend gepraat over migratie en gerelateerde zaken – variërend van sociale cohesie tot beleid op grenscontrole – in het parlement, in de media, tijdens de koffie en op het schoolplein. Iedereen vindt er wat van, maar die mening is zelden gevoed door wetenschappelijke inzichten. Dat geldt helaas ook vaak voor politieke debatten en besluitvorming, en dat terwijl er zeer veel onderzoek naar migratie wordt gedaan, in Nederland en daarbuiten. Dat onderzoek wordt gepresenteerd in wetenschappelijke boeken en tijdschriften, vaak in het Engels, en te vaak alleen toegankelijk voor andere wetenschappers. Daarmee blijven belangrijke inzichten te vaak hangen in de “ivoren toren” van de wetenschap. MigratieBlog wil een wetenschappelijke bijdrage leveren aan publieke en politieke analyses, opinies, en besluitvorming over migratie.

Het MigratieBlog publiceert twee typen, Nederlandstalige bijdrages. In de eerste plaats presenteert het publiekssamenvattingen van recent gepubliceerd migratieonderzoek in meer toegankelijke taal. Die samenvattingen kunnen door onderzoekers zelf worden geschreven, of door derden. In de tweede plaats publiceren we bijdragen waarin de actualiteit wordt geduid aan de hand van bestaande wetenschappelijke publicaties.

DAMR is op zoek naar bijdragen voor deze blog. Bijdragen kunnen opgestuurd worden in het Engels of Nederlands, waarna de editors van de blog de bijdragen vertalen naar het Nederlands. Heb je interesse in 1) het schrijven van een blog, of 2) bijdragen aan het editen van de bijdragen? Stuur een mail met je blog (max. 1000 woorden) naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., of mail voor meer informatie.

DAMR MigrationBlog

Do you want to present your research to a wider community beyond academia? DAMR is currently looking for contributions to the DAMR MigrationBlog. The DAMR MigrationBlog aims to make migration research accessible for a wide audience.

We talk continuously about migration and related matters – ranging from social cohesion to border control regimes – in national parliaments, in the media, while enjoying a cup of coffee and on the schoolyard. Everyone has an opinion about migration, but that opinion is seldom grounded in scientific insights. Unfortunately, this also counts for political debates and policy making, while there is a lot of migration research being done in the Netherlands and other countries. Such research is being presented in scientific books and journals, often in English, and only accessible for other scientists. Hence, important insights generated by this research does not always reach a wider public. The DAMR MigrationBlog aims to contribute to public and political analysis, forming opinions and policy making on migration, grounded in scientific research.

The DAMR MigrationBlog publishes two types of contributions in Dutch. First, it communicates short summaries of recently published migration research with a more accessible language. Such summaries can be written by the authors themselves, or by third parties. Second, we publish contributions in which scientific experts aim to explain and further disentangle actualities based on scientific research.

Are you interested in 1) writing a contribution for the DAMR blog, or 2) becoming involved in editing the contributions DAMR receives? Contributions to the blog can be submitted in Dutch and English – the editors will translate the English blogs to Dutch for publication. Please submit your contributions (max. 1000 words) to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or send an email for further information.